රොක් සංගීතය යනු 1950 හි මුල් අවධියේ එක්සත් ජනපදයේ "රොක් සහ රෝල්" ලෙස ජනප්රිය සංගීතය ජනප්රිය ජනප්රවාදයකි. 1960s සහ පසුව විශේෂයෙන්ම එක්සත් රාජධානියේ සහ එක්සත් ජනපදයේ දී විවිධාකාර වූ විලාසයන් බවට වර්ධනය විය. . 1940s සහ 1950s හි රොක් සහ රෝල්වල එහි මූලයන් ඇත. අප්රිකානු-ඇමෙරිකානුවන්ගේ බ්ලූස් සහ රිද්ම හා බ්ලුස්ගේ ගීත සහ රට සංගීතයෙන් එය බොහෝ සෙයින් ඇදී ගියේය. රොක් සංගීතයෙන් විදුලි බ්ලූස් සහ ජනක වැනි වෙනත් විවිධාකාරයන් කෙරෙහි දැඩි ලෙස බලපෑ අතර ජෑස්, සම්භාව්ය හා වෙනත් සංගීත ශෛලීන්ගෙන් බලපෑම් ඇතුළත් විය. රොක් සංගීතයට අනුව විද්යුත් ගිටාර් මත කේන්ද්රගත වී ඇත. සාමාන්යයෙන් විදුලි බසයක්, බෙර වාදනය සහ එක් හෝ වැඩි ගායක ගායිකාවක සංගීත කණ්ඩායමක් ලෙස කොටසක් ලෙස. සාමාන්යයෙන් Rock යනු ගීතිකා පදනම් කරගත් සංගීතයක් සාමාන්යයෙන් 4 / 4 වේලාවක අත්පිටපත් සමග අක්ෂර හෝරා ආකාරයෙන් භාවිතා කළ නමුත් ජනප්රියත්වය අතිශයින් විවිධාකාර වී ඇත. පොප් සංගීතයට අනුව, ගීත රචනා බොහෝ විට ආදර හැඟීම් අවධාරණය කරයි, නමුත් බොහෝ විට සමාජ හෝ දේශපාලනික යන අනෙකුත් තේමාවන් විග්රහ කරයි.

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.