රිද්ම සහ බ්ලූස්, සාමාන්යයෙන් R & B ලෙස හැඳින්වෙන කෙටි නාමය, 1940s හි අප්රිකානු ඇමරිකානු ප්රජාවන්ගෙන් ජනප්රිය සංගීතය ජනප්රවාදයකි. මෙම පදය මුලින්ම භාවිතා කරනු ලැබුවේ නාගරික අප්රිකානු ඇමෙරිකානුවන්ට ප්රචලිතව අලෙවි කරන ලද පටිගත කිරීම සඳහා වාර්තා කරන සමාගම් විසින්ය. "උබේනෝ, රොක්සිං, ජෑස් පදනම් වූ සංගීතයක්, බරක් දරා ගැනීම" වඩාත් ජනප්රිය විය. 1950s මඟින් 1970s මඟින් 1950s මඟින් වාණිජමය රිද්ම හා බ්ලූ සංගීතය තුළ සාමාන්යයෙන් සංගීත කණ්ඩායම්වල පියානෝව, එක් හෝ දෙකක ගිටාර්, බෑග්, ඩ්රම්ස්, එක් හෝ වැඩි සක්ක්ෆෝනයක් සහ සමහර විට පසුබිම් වාදකයින්ගෙන් සමන්විත විය. R & B වාද්ය තේමාවන් බොහෝ විට අප්රිකානු-ඇමරිකානු අත්දැකීම් වේදනාව හා නිදහස් හා ප්රීතිය සඳහා ගවේෂණය, මෙන්ම සබඳතා, ආර්ථික විද්යාව, අභිලාෂයන් අනුව ජයග්රාහකයන් හා අසාර්ථකත්වය ආවරණය කරයි. සෝල් සංගීතය (බොහෝ විට හඳුන්වනු ලබන්නේ ආත්මය ලෙස) ලෙස හඳුන්වන ජනප්රිය සංගීත නාලිකාවක් වන අතර, ඇ.ඩො. අප්රිකානු-ඇමෙරිකානු ශුභාරංචිය, රිද්මයානුකූලව, බ්ලූස් සහ ජෑස් යන අංගයන් ඒකාබද්ධ කරයි. සෝස් සංගීතය, නැටුම් හා සවන් දීම සඳහා ජනප්රිය විය. එහිදී, මෝටවුන්, අත්ලාන්තික් සහ ස්ටැක් වැනි වාර්තාකරණ ලේබල් සිවිල් අයිතිවාසිකම් ව්යාපාරය තුළ බලවත් විය. ලොව පුරා ජනප්රිය වී, රොක් සංගීතය සහ අප්රිකාවේ සංගීතයට බලපෑම් කිරීම.

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.