විවේක ස්ථානය Kotelské sedlo

අඩු විභේදනයකින් නොමිලේ බාගත කරන ඡායාරූප සහ දිය සලකුණ නොමිලේ භාවිතා කිරීම සඳහා.

ඔබට ඡායාරූප ද සොයාගත හැකිය ගූගල් සිතියම්.

බාගත කරන්න

ලයිසෝ හෝරා සහ කොට්ලෝ අතර ක්‍රකෝනෝ කඳුකරයේ බටහිර කොටසේ, දණහිසේ විරල වෘක්ෂලතාදිය සහිත කොටෙල්ස්කේ සෙඩ්ලෝව ඔබට හමුවනු ඇත. මෙම සුන්දර දර්ශනීය ස්ථානයේ ඔබට හොඳින් විවේක ගත හැකිය. ඩ්වොරස්කි කඳුකර පැල්පත මෙතැනින් බොහෝ is ත නොවේ.

බෙදා හදා
කරුණාකර රැඳී සිටින්න...

අදහසක් ලියන්න

ඔබගේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්රකාශයට පත් නොකෙරේ. අවශ්ය තොරතුරු සලකුණු කර ඇත *