නොමිලේ Far Cry 5 බාගත

ඈත ක්රයි ඈත ක්රයි 5 5 සංවර්ධනය චිත්රාගාරය Ubisoft මොන්ට්රියල් සහ මයික්රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් වේදිකා, 4 ප්ලේස්ටේෂන්, Xbox One සඳහා Ubisoft විසින් ප්රකාශයට පත් කර එළඹෙන පියවර FPS වීඩියෝ විවෘත ලෝකය

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර