අධි Voltage Electrical Discharge Art Print

500,000 හි අධි-වෝල්ටීයතා මුදා හැරීම - 1,000,000 වෝල්ට්ස් සුචරිත ඉලෙක්ට්රෝඩ අතර මධ්යස්ථ උෂ්ණත්ව හා පීඩන (STP) වියළි වාතයෙහි බිඳ වැටීම් ශක්තිය ආසන්න වශයෙන් 33 kV / cm වේ. මෙය පමණයි

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර

රෝලිං ස්ටෝන්ස් ප්රාග් ප්රවේශ පත්ර

අවලංගු නොකරන්න. මෙම වෙබ් අඩවි නැරඹීමට සංවිධායකයින් විසින් රීලෝං ස්ටෝන්ස් හි රංගන ශිල්පීන්ගේ රංගන ශිල්පීන්ගේ ප්රසංගය. කැලිෆෝනියාවේ කැලිෆෝනියාවේ රෝලිං ස්ටොන්ස් ලෙෂෝෂ් ටෝකියෝ වේ. ඔබ මයික්රොසොෆ්ට්

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර