චාර්ල්ස් ඇනවූර්

චාල්ස් අන්නවූර් චාල්ස් ඇනවූර් (ප්රංශ: [ʃaʁl aznavuʁ]), උපත Shahnour Vaghinag Aznavourian, Armenian: Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրեան; 22 මැයි 1924 - 1 ඔක්තෝබර් 2018) ප්රංශ-ආමේනියානු ගායිකාව, ගීත රචකයෙක්, නළුවෙකු, මහජනතාව

වැඩිදුර කියවන්න