යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

එස්තර් ලෙඩෙක්කා

  • ZOH 2018, එස්තර් ලෙඩෙක්කා දෙවන රත්රන් ඇත

    එස්ටාර් ලෙඩෙක්කා ද්විත්ව ඔලිම්පික් ජයග්රහණයකි. සුපිරි G රන් වලින් පසු ඇය හිමිකරුවා යෝධ සැළසම් හිමිකරුවා දිනාගත්තාය. අවසන් තරගයේදී ජර්මන් ජර්ග් පරාජයට පත් විය. සුපිරි ජී-G සංවේදී ජයග්රහණයෙන් සතියකට පසු එස්තර් ලෙඩෙක්කා යලි වතාවක් ලෝක මාධ්යයේ මුල් පිටුව නැවතත් වේ. ස්කයිස් හා ස්පෝඩ් බෝඩ්ස් මත ජයග්රාහී රන් පදක්කම් ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් වන අතර හොඳම දක්ෂතා අතර චෙකාස් [...]

  • එස්තර් ලෙඩෙක්කා රන් ZOH 2018 ඇත

    ආශ්චර්යමත් ලෙස, සිත් වශයෙනි, විශ්මය ජනක. ඒ නිසා ඔලිම්පික් ජයග්රහණයෙන් සුපිරි ජී තරඟය එස්ටර Ledecká ඇත. චෙක් එකත් නරකම වූ ලිස්සිලා මත රන් සඳහා සටන් කිරීමට කොරියාව වෙත පැමිණ, නමුත් ඇය සපත්තු මත විශ්මයට පත් වූයේ. දෙවන පහර ඔස්ට්රියානු ඇනා Veith ක සියයෙන් සහ රන් දිනා ගැනීමට සමත් විය. තරගාවලිය කවුන්ටි, තරගාවලිය ප්රාන්තයෙහි 2018 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් Ledecká දැනටමත් වලින් උපාධි ඉතිහාසයේ ප්රථම වීමෙන් ඉතිහාසය කරයි වේ [...]

නැවතත් Top