යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

හැකර්

  • Intel Meltdown සහ Specter & Intel සැකසුම්කරුවන්

    Meltdown යනු Intel x86 මයික්රොප්රොසෙසර, IBM POWER ප්රොසෙසර සහ සමහර ARM-පාදක මයික්රොප්රොසෙසර වලට බලපාන දෘඩාංග අවදානමක්. අවසර නොලැබුනත්, සියළුම මතකය කියවීමට අනවසර ක්රියාවලියකට ඉඩ සලසයි. තාපය පරාසයක පැතිර පවතින පද්ධති වලට බලපායි. මෙම සොයා ගැනීම ප්රකාශයට පත් කරන අවස්ථාවේදී, iOS, Linux, macOS, හෝ වින්ඩෝස් නවතම අනුවාදය පමණක් භාවිතා කරන සියලුම උපාංග ඇතුළත් වේ. [...]

නැවතත් Top