යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

දකුණු කොරියාව

  • දකුණු කොරියාවෙහි ශීත ඍතු ඔලිම්පික් 2018 පියොන්යං කියවන්න>

    දකුණු කොරියාවෙහි ශීත ඍතු ඔලිම්පික් 2018 පියොන්යං

    ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ක්රීඩා 2018, නිල වශයෙන් XXIII. ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ක්රීඩා (කොරියානු 평창 동계 올림픽) දකුණු කොරියාව තුල පියොංයැං හිදී පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම විවෘත කිරීමේ උළෙල සිකුරාදා, 9 හිදී පැවැත්වේ. පෙබරවාරි 2018, අවසන් කිරීම 25 වේ. පෙබරවාරි 2018. දකුණු කොරියාව දෙවැනි වතාවට ඔලිම්පික් උළෙලක් පැවැත්වෙනු ඇත. මෙම ඔලිම්පික් ක්රීඩා උළෙලෙහිදී සෝල් නුවර අගනුවර 1988 හිදී සිදු විය. වින්ග් ඔලිම්පික්ස් සත්කාරකත්වය දැරූ තුන්වන හෝ සිව්වන ආසියාතික නගරය වනු ඇත. පළමු නගරය 1972 හිදී ජපානයේ ස Sapporo සහ දෙවන ජපානයෙහි නාගානෝ හි 1998 හිදීද විය. සොචි, [...]

නැවතත් Top