යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

ZOH 218

  • ZOH 2018, එස්තර් ලෙඩෙක්කා දෙවන රත්රන් ඇත

    එස්ටාර් ලෙඩෙක්කා ද්විත්ව ඔලිම්පික් ජයග්රහණයකි. සුපිරි G රන් වලින් පසු ඇය හිමිකරුවා යෝධ සැළසම් හිමිකරුවා දිනාගත්තාය. අවසන් තරගයේදී ජර්මන් ජර්ග් පරාජයට පත් විය. සුපිරි ජී-G සංවේදී ජයග්රහණයෙන් සතියකට පසු එස්තර් ලෙඩෙක්කා යලි වතාවක් ලෝක මාධ්යයේ මුල් පිටුව නැවතත් වේ. ස්කයිස් හා ස්පෝඩ් බෝඩ්ස් මත ජයග්රාහී රන් පදක්කම් ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් වන අතර හොඳම දක්ෂතා අතර චෙකාස් [...]

නැවතත් Top