යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
27.07.2018

27.07.2018

  • චන්ද්රයාගේ පූර්ණ සූර්යග්රහණය 27.7.2018 කියවන්න>

    චන්ද්රයාගේ පූර්ණ සූර්යග්රහණය 27.7.2018

    දිගු චන්ද්ර ග්රහණය නොසලකන්න එපා! එය කාලගුණය, ඇලව ඇත මුළු චන්ද්ර ග්රහණය නම් අපි බලමු විට දිනය වේ. තාරකාවිද්යාඥයින් සඳහා මෙම දශකයේ වඩාත් ආකර්ෂණීය චන්ද්ර ග්රහණ වලින් එකක් වනු ඇත. ඔහුගේ ධාවන පථය අපගේ මව් පොළොවේ සෙවණැල්ල හරහා ගමන් කරයි. සඳ නැගෙනහිර ක්ෂිතිජයේ ඉහල යනු ඇත විට මෙම සංසිද්ධිය, 27.7.2018 සවස හේතුවක් විය හැක. 20 හි මෙය සිදු වේ: 47. [...]

නැවතත් Top