යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
බ්රෙස්ටර්

බ්රෙස්ටර්

  • Bresser LCD අන්වීක්ෂයක 50x-2000x 5MPix කියවන්න>

    Bresser LCD අන්වීක්ෂයක 50x-2000x 5MPix

    Bresser මයික්රොසොෆ්ට් LCD Bresser LCD මයික්රොස්කොප් 8,9 සිමිය (3,5) විශාල LCD මොනිටරයකින් සැහැල්ලු වස්තුවක් එකවර එකවර විවිධ වස්තු දෙස බැලීමට මෙම LCD අන්වීක්ෂය මඟින් හැකි වේ. ආලෝකය සහ ආලෝකය (ආලෝකය) පරාවර්තනය වූ ආලෝකය තුළ එය භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට ඔබේ නිරීක්ෂණ චිත්රපටය අනුක්රමය ලෙස අල්ලාගන්න හෝ සුරැකිය හැකිය. උපාංගය සවි කළ [...]

නැවතත් Top