යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
සමාජය

සමාජය

  • ගොල්ෆ් පිටිය ගොල්ෆ් ක්ලබ් සෙමීලි කියවන්න>

    ගොල්ෆ් පිටිය ගොල්ෆ් ක්ලබ් සෙමීලි

    14.04.2018 උසින් සිට ගොල්ෆ් පිටිය ගොල්ෆ් ක්ලබ්. ගොල්ෆ් Semily 1970 සිට Jizera වන meander පිහිටා ඇත. Semil වටා ඇති Jizera ගඟ හා එහි අතු ගංගා Oleška, Jíloveckým හා Chuchelským කලාවක්, stonemasons හා Vošmenda ගැඹුරු වැඩ අරඹපු මෙම නිම්නය ප්රදේශයකි. ඉංගී්රසි, Jizera ගඟ නිම්නයේ ගැලරිය බලාපොරොත්තු අසූ ලක්ෂණ වන Rieger ගේ මංපෙත, [...] විසින් වැඩි දියුණු කරනු

නැවතත් Top