යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
Drábské කාමර

Drábské කාමර

  • Drábské කාමර කියවන්න>

    Drábské කාමර

    Drábské කාමර Mlada Boleslav දිස්ත්රික්කයේ දරන කැඩැස්තර Dneboh දී වැලි ගල් කුට්ටි මත මුල් ලීයෙන් නිමැවූ, 4 කිලෝමීටර් නැගෙනහිර මියුනිච් Hradiste ක ද ඉතිරිව පවතී. යුරෝපීය වැදගත්කම Natura 2000 සහ ස්වභාවික රක්ෂිතය Příhrazské ගල් භූමිය මත, චෙක් පාරාදීසයේ සුරක්ෂිත ප්රදේශයේ පිහිටා ඇත. ගල් පර්වතය පිහිටා ඇත්තේ හඩ් නමැති වේදිකාවේ වයඹ දෙසටය. [...]

නැවතත් Top