යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
ඇද වැටෙන්නන්

ඇද වැටෙන්නන්

  • වින්ඩෝස් 10 වැටීම් නිර්මාතෘ කියවන්න>

    වින්ඩෝස් 10 වැටීම් නිර්මාතෘ

    අඟහරුවාදා 17 හිදී. ඔක්තෝබර් මාසයේදී මයික්රොසොෆ්ට් සමාගම තව තවත් වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ යාවත්කාලීන ස්ථාපනය කිරීමට පටන් ගනී. ඊනියා Fall Creators යාවත්කාලීන කිරීම (1709 අනුවාදය) පද්ධතියටම විවිධ වෙනස්කම් සිදු කරයි. Fall Creators යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පද්ධතිය ස්වයංක්රීයව ස්ථාපනය කළ යුතුය. මෙය තවමත් සිදුවී නොමැති අතර ඔබ බලා සිටීමට අවශ්ය නැත, එය [...]

නැවතත් Top