යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
ඈත ක්රයි 5

ඈත ක්රයි 5

  • නොමිලේ Far Cry 5 බාගත කියවන්න>

    නොමිලේ Far Cry 5 බාගත

    ඈත ක්රයි ඈත ක්රයි 5 5 සංවර්ධනය එළඹෙන පියවර FPS වීඩියෝ විවෘත ලෝකය චිත්රාගාරය Ubisoft මොන්ට්රියල් සහ මයික්රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් වේදිකා සඳහා Ubisoft විසින් ප්රකාශයට පත් කර, 4 ප්ලේස්ටේෂන්, Xbox One සහ එක් X. සාමාන්යයෙන් කියන්නේ සමඟ Playstation 4 Pro, Xbox සහ Xbox One සහයෝගය මාලාව ඈත ක්රයි ක්රියාත්මක කිරීම හයවන කොටස. ක්රීඩාවේ නිදහස් වේ [...]

නැවතත් Top